Informacja o przysługujących środkach prawnych | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 

  • Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Od decyzji Burmistrza Miasta Mława, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.

 Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ciechanowie.

 

  • Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Burmistrz Miasta Mława, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W razie wniesienia sprzeciwu Burmistrz Miasta Mława rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ciechanowie.

Podmiot udostępniający informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2013 14:32:05
Data publikacji informacji: 15.11.2013 14:32:05
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2013 14:42:39
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
15.11.2013 14:42:39 Cezary Lewandowski edycja strony
15.11.2013 14:32:05 Cezary Lewandowski strona została dodana