BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Efekt warsztatów przeprowadzonych w ramach zadania pn. „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” i X Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W wyniku realizacji zdania pn. „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” z możliwością zastosowania prawa opcji  i rozszerzenia zamówienia o aktualizację dokumentu”, w dniu 20.06.2022 r. w sali Miejskiego Domu Kultury zostały przeprowadzone dwa warsztaty z udziałem:

  • przedstawicieli Urzędu Miasta Mława i jednostek miejskich zlokalizowanych
    w obszarze rewitalizacji o godz. 10.00,
  • członków Komitetu Rewitalizacji, Zespołu ds. rewitalizacji i pozostałej społeczności mławskiej, która została zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu od godz. 12.00.

Na każde spotkanie przewidziane zostało około 1.30 godz., a ich celem było:

  1. podsumowanie dotychczasowych działań w ramach realizacji GPR,
  2. analiza zmian (lub ich braku) na podobszarach rewitalizacji,
  3. ocena wdrażania zapisów GPR,
  4. wskazanie elementów, które można/należy poprawić w związku z przyjętą w GPR koncepcją.

Przy okazji warsztatu II-go dedykowanego m.in. członkom Komitetu Rewitalizacji odbyło się X posiedzenie tego gremium,  któremu z uwagi na nieobecność Przewodniczącego - p. Jaromira Skrzypeckiego, przewodniczyła p. Elżbieta Bieńkowska – Zastępca Przewodniczącego. Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania członkowie Komitetu aktywnie uczestniczyli w wymianie informacji w zakresie zmian zachodzących na obszarach rewitalizacji i dotychczasowych działań podejmowanych w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Efekt obydwu spotkań został zobrazowany i stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 18.07.2022 14:05:23
Data publikacji informacji: 18.07.2022 13:59:42
Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2022 14:05:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
18.07.2022 14:05:23 Lidia Gniadek strona została dodana