BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

7,8% dochodu rozporządzalnego… czyli ograniczenie kwoty opłaty

Od 1 stycznia 2022 roku kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, podlega z mocy art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ograniczeniu do kwoty nie większej, niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem to obecnie kwota 149,68 zł. Kwota ta ulegnie zmianie po ogłoszeniu dochodu rozporządzalnego na 1 osobę za rok 2021, co powinno nastąpić do 31 marca 2022 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Krzysztof Napierski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2022 12:30:37
Data publikacji informacji: 20.01.2022 12:30:01
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 11:12:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.05.2022 11:12:06 Krzysztof Napierski edycja strony
20.01.2022 12:31:04 Krzysztof Napierski edycja strony
20.01.2022 12:30:37 Krzysztof Napierski strona została dodana