BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenia

  •             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały nr XLVIII/626/2023 Rady Miasta Mława z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości, BURMISTRZ…
  • Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 585/7, obręb 11,  o pow. 0,1141 ha, położonej przy ul. Studzieniec. Nieruchomość jest położona na…
  •               Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działki nr nr 2540/18, 2541/10, 2541/13, 2542/3, obręb 10, o łącznej pow. 0,1073 ha,…
  • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2023 r.   w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku Na podstawie art. 17 ust. 2…
  • Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy nr nr 583/1, 583/6, 583/9 o łącznej…
  • Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2023 r., znak: WI-I.7820.2.27.2022.JK(AT) Zmiana wniosku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: ,, Budowa drogi wojewódzkiej klasy G - zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku między…
  • obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława                Na podstawie art. 10 § 1  kpa (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:   Miasto Mława 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19  …
  • GPP.6733.1.5.2023.AD                                                                                                    2023-05-23                         obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia…
  • Burmistrz Miasta Mława przedstawia  Raport o stanie Miasta Mława za rok 2022 Debata nad Raportem o stanie Miasta Mława za rok 2022 odbędzie się podczas Sesji Rady Miasta Mława w dniu 30 maja 2023 r. W debacie nad raportem mogą zabierać głos…