Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opis

 

Logotyp

W dniu 23.07.2020 r. Zastępca Burmistrza Miasta Mława - p. Szymon Zejer przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława - p. Justyny Aptewicz, podpisał umowę o partnerstwie Miasta Mława z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Zgodnie z treścią Aneksu nr 2 do Umowy nr B/UMWM/UF/UM/ES/2014/2020 z dnia 23.07.2020 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego z dnia 14 grudnia 2023 r. w projekcie udział biorą 3 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Kołłątaja w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie
  3. Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie 10.1.1 "Edukacja ogólna".

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla uczniów i nauczycieli.


logotyp

Miasto Mława w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu każda ze szkół biorących udział w projekcie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Całkowita wartość projektu wynosi 80 624 303,30 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 61 624 333,56 zł.

Program
RPO WM
Status projektu
w trakcie realizacji
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data wytworzenia informacji: 11.05.2023 09:29:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2024 12:32:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
09.02.2024 12:32:22 Lidia Gniadek edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
11.05.2023 11:59:00 Lidia Gniadek edycja strony
11.05.2023 09:29:30 admin_vobacom strona została dodana