„Cyfrowa Gmina” - projekt grantowy | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

„Cyfrowa Gmina” - projekt grantowy

Opis

 

logo POPC

W ramach konkursu dotyczącego realizacji  projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, do Miasta Mława trafi wsparcie finansowe w wysokości 99 981,33 zł z przeznaczeniem na zadania związane z cyfryzacją Urzędu Miasta Mława.

W dniu 14.04.2022 r. Miasto Mława podpisało umowę o powierzenie grantu o nr 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia..

Projekt „Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Ubiegając się o grant, Miasto Mława pozyskało maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Głównym celem realizacji programu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miasta Mława. Miasto przeznaczy środki głównie na unowocześnienie podstawowej bazy sprzętowej, w tym sprzętu serwerowego oraz zakup specjalistycznego oprogramowania i licencji, a także oraz edukację cyfrową z cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu to:  99 981,33

dofinansowanie z UE:  99 981,33


 

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzająca narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  • formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości
    i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przeznaczony dla sygnalistów (tzw. Whistleblower), który znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/kontakt/

 

 

 

 

 

 

 

Status projektu
zrealizowane
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 20.04.2022 08:37:24
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
22.11.2023 08:50:23 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:58:37 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:57:53 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:54:10 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:52:36 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:50:13 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:49:29 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:47:54 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:41:41 Lidia Gniadek edycja strony
07.02.2023 12:33:52 Lidia Gniadek edycja strony
21.04.2022 11:39:32 Lidia Gniadek edycja strony
21.04.2022 11:38:57 Lidia Gniadek edycja strony
21.04.2022 11:38:30 Lidia Gniadek edycja strony
21.04.2022 11:25:40 Lidia Gniadek edycja strony
20.04.2022 08:41:53 Lidia Gniadek edycja strony
20.04.2022 08:39:42 Lidia Gniadek edycja strony
20.04.2022 08:37:24 Lidia Gniadek strona została dodana