„Cyberbezpieczny samorząd” – projekt grantowy | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

„Cyberbezpieczny samorząd” – projekt grantowy

Opis

 

logo

Miasto Mława w dniu 25.03.2024 r. zawarło umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0243/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

 

Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mława oraz jednostkach podległych”, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

 

Celem projektu grantowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Urzędu Miasta Mława oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie.

 

Efektem projektu będzie wzrost kompetencji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, wdrożenie i aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji, doposażenie JST i jednostek podległych w sprzęt, oprogramowanie, licencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

 

Wartość projektu: 703 190,40 zł 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 639 903,91 zł

 

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

 

logo

 

Status projektu
w trakcie realizacji
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Małgorzata Jakubowska
Osoba wprowadzająca informację: Krystian Szelkowski
Data wytworzenia informacji: 28.03.2024 13:49:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 13:49:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
28.03.2024 13:49:57 Krystian Szelkowski edycja strony
28.03.2024 13:49:20 Krystian Szelkowski strona została dodana