BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Opis

Projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0034/16-00

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Mława i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na tych obszarach Aglomeracji Mława, które do tej pory nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej:
1. Obszar A1 – obejmujący ulice: Olesin, Ogrodową, Olszynową, Kruczą, Sadową i Zabrody – około 3 165 m.
2. Obszar A2 – obejmujący ulice: Żabieniec, Okólną, Nowowiejską i Piaskową (część) – około 2 175 m.
3. Obszar A3 – obejmujący ulice: Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (część) – około 995 m.
4. Obszar A4 – obejmujący ulice: Łąkową, Spokojną, Karcza – około 443 m.
5. Obszar A5 – obejmujący ulice: Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki (część) – około 2 522 m.
6. Obszar A6 – obejmujący ulice: Brukową, Bracką, Kościelną, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część) – około 3 811 m.
7. Obszar A7 – obejmujący ulice: Jasną i Nową – około 999 m.
8. Obszar A8 – obejmujący ulice: Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Górna, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego, Górną, Cmentarną – około 5 717,5 m.

Dla wszystkich wymienionych obszarów Wnioskodawca posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Łącznie wykonane zostanie około 19 827,5 m kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym z rur o średnicy od Ø 63 do Ø 400.

Całkowita wartośc projektu - 27 211 950,14 zł

Wnioskowane dofinansowanie - 14 208 180,25 zł.

Projekt zwiększy skuteczność i efektywność systemu zbierania i oczyszczania ścieków z terenów miasta Mława, które do tej pory nie zostały wyposażone w niezbędną infrastrukturę ściekową. Dzięki realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” do końca 2018 roku poziom skanalizowania miasta wzrośnie do około 96 % co bezpośrednio przyczyni się do ochrony i poprawy stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych regionu. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów i norm jakościowych co przełoży się na poprawę ochrony środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców miasta.

W ramach inwestycji kanalizacja sanitarna jest wykonywana do granicy posesji. Po stronie właściciela posesji jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do budynku z ominięciem istniejącego zbiornika bezodpływowego, który należy trwale wyłączyć z użytkowania oraz wypompować z niego nagromadzone ścieki.

Status projektu
złożone wnioski
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kociela
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016 11:54:45
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2018 10:28:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.06.2018 10:28:48 Monika Żółtak edycja strony
12.06.2018 10:06:12 Monika Żółtak edycja strony
12.06.2018 10:04:32 Monika Żółtak edycja strony
12.06.2018 10:03:08 Monika Żółtak edycja strony
12.05.2016 11:54:45 Przemysław Więckiewicz strona została dodana