BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego zbycia - przekazania aportem w roku 2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Mława  poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie, składającej się z nieruchomości gruntowej, działek nr 503/3  i 503/5 o łącznej powierzchni 3119 m² wraz z istniejącym na nich odwiertem studni głębinowej w Mławie przy ul. Studzienic.

Lp.

Opis nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (m²)

Cena nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia

Numer działki

Numer KW

1

Nieruchomość gruntowa wraz z istniejącym  na nich odwiertem studni głębinowej.    

10-503/3,   10-503/5

PL1M/00073761/6 PL1M/00047820/7

3119

280 470, 00 zł

Wkład niepieniężny (aport) do spółki

1. Zbycie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1  pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą w terminie do dnia 20.12.2022 r. składać do Burmistrza Miasta Mława wnioski o nabycie  nieruchomości.

3. Osoby wymienione w pkt 2 niniejszego wykazu korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony  w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mława oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mlawa.pl w dniu 08.11.2022 r. na okres 21 dni.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 08.11.2022 16:13:26
Data publikacji informacji: 08.11.2022 16:09:29 - 08.12.2022 16:09:29
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2022 16:13:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.11.2022 16:13:26 Grzegorz Malon strona została dodana