Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2024 roku | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2024 roku

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 15 marca 2024 r. postanawiam udzielić na realizację zadania publicznego w ww. zakresie następujące dotacje:

1.    Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Droga" w Mławie
Zadanie: XXXIII Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry 2024"
Kwota przyznanej dotacji: 12 000,00 zł 

2.    Fundacja Lepszy Start
Zadanie: Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy, kształtowanie kompetencji wychowawczych 
Kwota przyznanej dotacji: 10 000,00 zł 

3.    Stowarzyszenie "Stawiam na Siebie"
Zadanie: Organizacja konferencji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży „Zadbaj o zdrowie 
w Twojej głowie"
Kwota przyznanej dotacji: 8 000,00 zł

 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 15 marca 2024 r. postanawiam nie udzielić dotacji 
na realizację zadania publicznego następującej organizacji:

1.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy CUS w Mławie
Zadanie: Akademia Kompetencji Wychowawczych 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2024 14:53:25
Data publikacji informacji: 19.03.2024 14:52:43
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2024 13:56:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.03.2024 13:56:53 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
19.03.2024 14:53:25 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana