Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023

 

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i dla Miasta Mława w 2023 roku, Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w ww. zakresie następujące dotacje:

1.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: "Trzeźwo, zdrowo i sportowo"
Kwota dotacji: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100);

2.    Stowarzyszenie Stawiam na Siebie
Zadanie: Warsztaty profilaktyczne 
Kwota dotacji: 3 800,00 zł (słowie: trzy tysiące osiemset zł 00/100);

3.    Fundacja Krzewienia Kultury "Zawkrzanie"
Zadanie: Baw się z nami 
Kwota dotacji: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100);

4.    Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Zadanie: Rodzinne Zabawy z Teatrem Słuchaj Uchem i Specjalnymi Gośćmi 
Kwota dotacji: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100);

5.    Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława
Zadanie: Zaktywizowanie czasu wolnego w szczególności dzieci i młodzieży poprzez m.in. zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 
Kwota dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100);

6.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Mławska Liga Pływacka "Czysto w głowie"
Kwota dotacji: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące zł 00/100);

7.    Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Mława dla Pływania" pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława
Kwota dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100);

8.    Klub Sportowy "Marlin" Mława
Zadanie: Organizacja obozu sportowego
Kwota dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100);

9.    Klub Sportowy "Marlin" Mława
Zadanie: Klubowy dzień sportu 
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100);

10.    Stowarzyszenie Joker Mława
Zadanie: Aktywne wakacje bez nałogów - obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży 
Kwota dotacji: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100);

11.    Stowarzyszenie Fly High
Zadanie: Turniej Joker Mława Cup - imprezy towarzyszące
Kwota dotacji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100);

12.    Mławski Klub Aikido "Hidokan"
Zadanie: Zaktywizowanie czasu wolnego u dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe
Kwota dotacji: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100);

13.    Klub Sportowy Power Basket 
Zadanie: Koszykówka bez uzależnień - obóz sportowy dla dzieci i młodzieży 
Kwota dotacji: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy z 00/100);

14.    Akademia Sportów Wodnych Mława
Zadanie: Nauka żeglarstwa wraz z nauką pływania 
Kwota dotacji: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100); 

15.    Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: Obóz sportowo - wypoczynkowy
Kwota dotacji: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100).

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca  2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2023 10:36:31
Data publikacji informacji: 01.06.2023 10:35:19
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
07.06.2023 10:58:24 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
01.06.2023 10:36:31 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana