Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości

Zgodnie z art.17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława informuje, że w okresie od dnia 7.06.2023 r. do dnia 7.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pokój nr 14 będą wyłożone do publicznego wglądu protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości:

- nr 113 o pow. 1,3239 ha, obręb 13 Krajewo, na której znajduje się odcinek drogi gminnej Piekiełko (znak sprawy: Nr GPP.6825.2.2023.EW),

- nr 114 o pow. 2,2921 ha, obręb 13 Krajewo, na której znajduje się odcinek drogi gminnej ul. Krajewo (znak sprawy: Nr GPP.6825.4.2023.EW).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Woźniak
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 07.06.2023 08:38:28
Data publikacji informacji: 07.06.2023 08:34:46 - 08.07.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
07.06.2023 08:38:28 Grzegorz Malon strona została dodana