Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Mławski Klub Lekkiej Atletyki „MAL MKLA Mława” | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Mławski Klub Lekkiej Atletyki „MAL MKLA Mława”

Mława, dnia 29 czerwca 2018 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
  • Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznych  Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację  o zadaniu:

Oferent: Mławski Klub Lekkiej Atletyki „MAL MKLA Mława”

Zadanie: Skauting naborowy, szkolenie przyszłych reprezentantek tyczkarek, wychowanie/szkolenie przyszłych reprezentantek Polski    

Rodzaj zadania publicznego:  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 5 845,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł)

Koszt całkowity realizacji zadania: 5 845,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł)

Czas realizowania zadania:  od dnia przyznania dotacji do 15 września 2018 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Organizacyjny, pok. 36
  • bądź email: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl)

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2018 09:24:51
Data publikacji informacji: 29.06.2018 09:21:44
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:16:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:16:15 admin_vobacom edycja strony
29.06.2018 09:26:31 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
29.06.2018 09:25:42 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
29.06.2018 09:24:51 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana