BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława

Mława, dnia 21 października 2021 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława  

Zadanie: Dofinansowanie Akademii Piłkarskiej „Mławianka Mława”

Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Koszt całkowity realizacji zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  od 1 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 21.10.2021 11:07:23
Data publikacji informacji: 21.10.2021 11:05:06
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2021 11:07:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.10.2021 11:07:23 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana