Oferta z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oferta z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława

Mława, dnia 28 lutego 2024 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) 19 lutego 2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje  do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 

Oferent: Stowarzyszenie grup Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława,  z siedzibą w Mławie, przy ul. Płockiej 20/22, Nr w Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Mławskiego 5/2017

Zadanie: Żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży  „Ocalić od zapomnienia”

Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)

Koszt całkowity realizacji zadania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  od dnia podpisania umowy do 26 kwietnia 2024 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl) 
     
Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2024 13:14:01
Data publikacji informacji: 28.02.2024 13:13:21
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2024 13:14:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
28.02.2024 13:14:01 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana