BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 r.

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

Podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika infiltracyjno-odparowującego z instalacją odprowadzającą wody ze zbiornika retencyjnego oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanego zbiornika z obiektu restauracji McDonald’s w Mławie zlokalizowanej na działce nr 614/2 w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława, powiat mławski, woj. Mazowieckie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzena Długokęcka
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 28.10.2021 12:58:12
Data publikacji informacji: 28.10.2021 12:55:36 - 12.11.2021 23:59:36
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021 12:58:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
28.10.2021 12:58:12 Marzena Długokęcka strona została dodana