BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret ósme, art. 401 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 t.j.)

Zawiadamiam

O wszczęciu postępowania  administracyjnego na wniosek NOVAGO Sp.z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Łukasz Ostrowski w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu Novago Sp. Z o.o. w Uniszkach- Cegielni, zlokalizowanego na działkach o  numerach ew. 2/1, 3/7, 3/12, 3/13, 4/1, 4/2, 4/3 obręb Uniszki Cegielnia i 63, 64, 65/1 obręb Krajewo, powiat mławski, województwo mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Suez Woda Sp. Z o.o., ul. Płocka 106, 06-500 Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: MArzena Długokęcka
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 28.10.2021 13:06:21
Data publikacji informacji: 28.10.2021 13:01:05 - 12.11.2021 23:59:05
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021 13:06:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
28.10.2021 13:06:21 Marzena Długokęcka strona została dodana