BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 29 maja 2023 r.

 

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w związku z Uchwałą Nr XXXVI/485/2022 Rady Miasta Mława z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zawiadamiam, że w dniach
od 06.06.2023 r. do 07.07.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • Otwartego spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM)
  z perspektywą do 2030 roku, podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano w godz. 13.00 -15.00 na dzień 28.06.2023 r.
  w Urzędzie Miasta Mława (sala na piętrze).
 • Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława https://www.mlawa.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.mlawa.pl/ oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta, który należy przesłać na adres rewitalizacjaatmlawa [dot] pl () lub złożyć
  w siedzibie Urzędu Miasta Mława. Formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji on-line pod linkiem
  https://ankieta.deltapartner.org.pl/mlawa_gpr_formularz
 • Zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława https://www.mlawa.pl/  link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mlawa_gpr_ankieta

 

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach
od 06.06.2023 r. do 07.07.2023 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.mlawa.pl/ oraz na stronie Urzędu Miasta Mława https://www.mlawa.pl/
 2. w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława, w godzinach pracy Urzędu

 

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2023 r. (decyduje data wpływu):

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacjaatmlawa [dot] pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława;
 • osobiście do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, w godzinach pracy Urzędu;
 • przez formularz uwag online https://ankieta.deltapartner.org.pl/mlawa_gpr_formularz

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych https://bip.mlawa.pl/
oraz https://www.mlawa.pl/.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 29.05.2023 14:33:56
Data publikacji informacji: 29.05.2023 14:31:42 - 29.12.2050 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2023 15:57:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
29.05.2023 15:57:09 Lidia Gniadek edycja strony
29.05.2023 14:33:56 Lidia Gniadek strona została dodana