BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława

w sprawie

ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych związanych z procedurą zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Gmina Mława (na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.) przystąpiła do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 prowadzony jest w terminie od 08.08.2022 do 31.08.2022. Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę w trakcie procedury aktualizacji GPRMM.

Mieszkańcy mogą wziąć udział w naborze poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety, zawierającej formularz projektowy dla zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego:  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_mlawa_nabor_projektow

Wszelkiej pomocy w zakresie wypełniania formularza udziela osoba odpowiedzialna za nabór:

  • Kordian Gawlik, kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl, tel. 661 126 090

W trakcie trwania naboru odbędą się również 2 spotkania warsztatowe online dla mieszkańców:

  • 17.08.2022, godz. 18.00
  • 24.08.2022, godz. 18.00

Wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu warsztatowym prosimy o zgłoszenie chęci zdalnego uczestnictwa w spotkaniu z jednodniowym wyprzedzeniem terminu, w którym zainteresowany spotkaniem chciałby wziąć w nim udział  na adres e-mail: kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl

W wiadomości zwrotnej zostanie odesłany do Państwa link do spotkania.

Zapytania i uwagi, w tym przekazanie uwag na temat ewentualnych propozycji zmian
w obecnych projektach zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata
2016-2025
można kierować do Inspektora ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz drogą elektroniczną na adres e–mail: rewitalizacjaatmlawa [dot] pl lub na adres przedstawiciela Wykonawcy: kordian [dot] gawlikatdeltapartner [dot] org [dot] pl.

Konieczność przeprowadzenia procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (dalej GPRMM) wynika z prowadzonego monitoringu z realizacji GPRMM i z opinii Komitetu Rewitalizacji.

W ocenie Komitetu Rewitalizacji zachodzą istotne przesłanki do aktualizacji GPRMM. Należy dostosować zapisy GPRMM do stanu faktycznego i pożądanego, ze szczególnym naciskiem na modyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ażeby uzyskać spójność dokumentu ze stanem rzeczywistym przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięć.

Informacje dotyczące prac nad zmianami w programie rewitalizacji, w tym informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych będą udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.mlawa.pl oraz na stronie internetowej Miasta Mława na podstronie poświęconej rewitalizacji http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 05.08.2022 10:13:49
Data publikacji informacji: 05.08.2022 10:11:04
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2022 10:27:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
05.08.2022 10:27:25 Lidia Gniadek edycja strony
05.08.2022 10:15:30 Lidia Gniadek edycja strony
05.08.2022 10:13:49 Lidia Gniadek strona została dodana