Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława odwołaniu od decyzji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława odwołaniu od decyzji

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, 
o przekazaniu w dniu 06.06.2024 r. akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta Mława NR 6/24 z dnia 20.05.2024 r. wydanej z wniosku:

 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o.

06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

przebudowie istniejącej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Sienkiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Wspólna

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-248/37, 10-248/47, 10-248/48, 10-248/49, 10-248/50, 10-248/58,   10-248/60, 10-248/61, 10-248/70, 10-248/81, 10-248/35, 10-248/34,

 

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 06.06.2024 13:54:27
Data publikacji informacji: 06.06.2024 13:53:12 - 21.06.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2024 13:54:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
06.06.2024 13:54:27 Janina Bęć strona została dodana