Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

     Na podstawie art. 10 § 1  kpa (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

EKO-DOM Sp. z o.o.

06-500 Mława, Uniszki Cegielnia 23A

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Grzybowej

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-1400/5, 10-1402/3, 10-1403/3, 10-1404/8, 10-4979, 10-1406/4, 10-1408/19, 10-1409/3, 10-1409/2, 10-4442, 10-1382/10, 10-1382/8

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona 
nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).


 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 16.05.2024 15:26:59
Data publikacji informacji: 16.05.2024 15:25:45 - 31.05.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024 15:26:59
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.05.2024 15:26:59 Janina Bęć strona została dodana