BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

     Na podstawie art. 10 §kpa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

 

Energa Operator S. A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

linii kablowej nn-0,4 kV wraz z zabudową złączy kablowych

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Szafirowa/ ul. Turkusowa / ul. Błękitna

 

oznaczonym numerami ewid.: 11-334/2, 11-334/3, 11-334/4, 11-334/5, 11-334/6, 11-334/7,
11-334/8, 11-334/9, 11-334/10, 11-334/11, 11-334/12,
11-334/13, 11-335/14, 11-343, 11-356/1

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona
nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę
Aneta Drybczewska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 17.11.2022 09:22:38
Data publikacji informacji: 17.11.2022 09:21:45 - 02.12.2022 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2022 09:22:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.11.2022 09:22:38 Janina Bęć strona została dodana