BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława".

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA MŁAWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

 

Na podstawie art. 19     z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” w dniach od 21.11.2022r. do 12.12.2022r. Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława na stronie internetowej: www.mlawa.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi w przedmiotowej sprawie poprzez wypełnienie formularza uwag (dostępnego na stronie www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w kancelarii Urzędu Miasta Mława) i dostarczenie go w następujący sposób:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.
  • w wersji papierowej korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Mława;
  • w wersji elektronicznej na adres infoatmlawa [dot] pl

Wraz z wypełnionym Formularzem uwag do projektu należy złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa udzielania takiej zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału konsultacjach społecznych.

Uwagi złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Mława.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Beata Barwińska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2022 10:47:46
Data publikacji informacji: 22.11.2022 10:37:41 - 12.12.2022 16:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2022 10:47:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.11.2022 10:47:46 Beata Barwińska strona została dodana