Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997) Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 11.06.2024 r. na wniosek:

 

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

 

wydana została decyzja Nr 8/24o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

przebudowa oświetleniowej sieci kablowej nn

 

na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Ordona

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-192/3, 10-193/5, 10-193/6, 10-193/12, 10-193/21, 10-193/39, 10-193/64, 10-210/3, 10-210/4, 10-210/6, 10-210/11, 10-211/9

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska, tel.: 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 11.06.2024 14:56:47
Data publikacji informacji: 11.06.2024 14:55:42 - 26.06.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2024 14:56:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
11.06.2024 14:56:47 Janina Bęć strona została dodana