Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997) Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 10.06.2024 r. na wniosek:

 

EKO-DOM Sp. z o.o.

06-500 Mława, Uniszki Cegielnia 23A

 

wydana została decyzja Nr 7/24o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

na terenie położonym w Mławie:  rejon ul. Grzybowej

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-1400/5, 10-1402/3, 10-1403/3, 10-1404/8, 10-4979, 10-1406/4, 10-1408/19, 10-1409/3, 10-1409/2, 10-4442, 10-1382/10, 10-1382/8

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska, tel.: 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 10.06.2024 13:10:03
Data publikacji informacji: 10.06.2024 13:08:07 - 25.06.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2024 13:10:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.06.2024 13:10:03 Janina Bęć strona została dodana