Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997) Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 20.05.2024 r. na wniosek:

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o.

06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3

 

wydana została decyzja Nr 6/24o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

przebudowie istniejącej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Sienkiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Wspólna

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-248/37, 10-248/47, 10-248/48, 10-248/49, 10-248/50, 10-248/58,   10-248/60, 10-248/61, 10-248/70, 10-248/81, 10-248/35, 10-248/34,

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska, tel.: 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 20.05.2024 13:59:48
Data publikacji informacji: 20.05.2024 13:58:41 - 04.06.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2024 13:59:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.05.2024 13:59:48 Janina Bęć strona została dodana