Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 14.11.2023 r. na wniosek strony:

 

Energa Green Development Sp z o.o.

80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6

wydana została decyzja Nr 17/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

linii kablowej SN i kanalizacji OPTO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

na nieruchomości położonej w Mławie: rejon ul. Krajewo i ul. Studzieniec

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:  13-114, 13-115, 13-42, 13-57/2, 13-57/1, 13-90, 13-43, 11-387/1

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska, tel.: 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 14.11.2023 14:57:50
Data publikacji informacji: 14.11.2023 14:56:24 - 29.11.2023 00:01:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
14.11.2023 14:57:50 Janina Bęć strona została dodana