BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 13.11.2023 r. na wniosek:

 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Powstańców Styczniowych 3

 

wydana została decyzja Nr 16/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

wysokosprawnej kogeneracji jako niskoemisyjnego źródło ciepła dla Mławy

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Płocka

 

oznaczonym numerem ewid.: 10-627/1

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska, tel.: 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 13.11.2023 15:09:11
Data publikacji informacji: 13.11.2023 15:01:35 - 28.11.2023 00:10:00
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2023 15:09:11
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
13.11.2023 15:09:11 Janina Bęć strona została dodana