Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 15.03.2023r. na wniosek:

 

Powiat Mławski

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

 

wydana została decyzja Nr 5/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

instalacja standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Henryka Sienkiewicza/ ul. Stanisława Wyspiańskiego

 

oznaczonym numerami ewid.: część 10-235/3

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 15.03.2023 09:06:32
Data publikacji informacji: 15.03.2023 09:05:48 - 30.03.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
15.03.2023 09:06:32 Janina Bęć strona została dodana