BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 19.09.2022r. na wniosek:

 

Energa Operator S. A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

wydana została decyzja Nr 21/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

sieci kablowej nn-0,4kV

wraz z zabudową złączy kablowych

 

na terenie położonym w Mławie w rejonie: ul. Ligi Obrony Kraju

 

oznaczonym numerami ewid.: 11-66, 11-63/3, 11-63/5, 11-63/6, 11-63/7,
11-63/8, 11-63/9, 11-63/10, 11-63/11, 11-63/12, 11-63/13, 11-63/14, 11-63/15, 11-63/16,
11-63/17, 11-63/18, 11-63/19, 11-63/20

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022 14:10:49
Data publikacji informacji: 19.09.2022 14:09:47 - 04.10.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022 14:10:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.09.2022 14:10:49 Magdalena Zmysłowska strona została dodana