BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 16.09.2022r. na wniosek:

 

ENERGA-OPERATOR S. A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

wydana została decyzja Nr 19/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

linii kablowej nn-0,4kV

oraz złącza kablowego nn

 

na terenie położonym w Mławie w rejonie: ul. Zuzanny Morawskiej

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-4008/3, 10-4008/4, 10-3918, 10-3906/8

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2022 14:48:49
Data publikacji informacji: 16.09.2022 14:47:38 - 01.10.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2022 14:48:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.09.2022 14:48:49 Magdalena Zmysłowska strona została dodana