BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 17.06.2022r. na wniosek:

 

Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

wydana została decyzja Nr 12/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

linii kablowej nn-0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych

 

na terenie położonym w Mławie: droga gminna bez nazwy dz. 10-1025/3, 10-1014

                                                                 (rejon ul. Zabrody)

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-1025/3, 10-1014, 10-4969

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 17.06.2022 12:49:55
Data publikacji informacji: 17.06.2022 12:49:01 - 02.07.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2022 12:49:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.06.2022 12:49:55 Magdalena Zmysłowska strona została dodana