BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 03.12.2021r. na wniosek:

 

Energa Operator S.A.

80-544 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

wydana została decyzja Nr 41/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

 

linii kablowej nn-0,4kV  wraz z zabudową złączy kablowych

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Batalionów Chłopskich

 

oznaczonym numerami ewid.:  10-4980/16, 10-4978, 10-4980/9, 10-4980/1, 10-4971, 10-4970, 10-1405/9, 10-1405/10

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2021 10:09:24
Data publikacji informacji: 03.12.2021 10:08:34 - 18.12.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021 10:09:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
03.12.2021 10:09:24 Magdalena Zmysłowska strona została dodana