BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 15.10.2021r. na wniosek:

 

Grzegorz Nowicki Greg-Bud Development

 

wydana została decyzja Nr 38/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

 

sieci wodociągowej

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Podmiejska

 

oznaczonym numerami ewid.:  10-1491/2, 10-1471/3, 10-1471/5, 10-1471/6, 10-1471/7, 10-1470/7, 10-1470/6

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 15.10.2021 15:25:28
Data publikacji informacji: 15.10.2021 15:24:21 - 30.10.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2021 15:34:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
15.10.2021 15:34:24 Magdalena Zmysłowska edycja strony
15.10.2021 15:25:28 Magdalena Zmysłowska strona została dodana