BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 23.09.2021r. na wniosek:

 

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Oddział w Płocku

09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106

 

wydana została decyzja Nr 35/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn,

linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Polna, ul. Zacisze, ul. Dzierzgowska

 

oznaczonym numerami ewid.:  11-767/1, 11-767/2, 10-4195/43, 10-4195/20

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 23.09.2021 14:25:58
Data publikacji informacji: 23.09.2021 14:24:08 - 08.10.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 14:25:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.09.2021 14:25:58 Magdalena Zmysłowska strona została dodana