BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 21.09.2021r. na wniosek:

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Ścieków
„Wod-Kan” Sp. z o.o.

06-500 Mława, ul. Płocka 106

 

wydana została decyzja Nr 34/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

 

sieci wodociągowej

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Tekli Bądarzewskiej, ul. Klawesynowa

 

oznaczonym numerami ewid.:  11-79/9, 11-71

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 21.09.2021 12:07:56
Data publikacji informacji: 21.09.2021 12:07:19 - 06.10.2021 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 12:07:56
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.09.2021 12:07:56 Janina Bęć strona została dodana