Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

burmistrza miasta mława

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że dnia 13.05.2024, wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek strony: 

 

PG Good Floor Sp. z o.o. S.K.,

Stara Sławogóra 42, 06-516 Szydłowo

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

budowie sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia osiedla budynków wielorodzinnych

 

na nieruchomości położonej w Mławie: ul. Smolarnia

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:  część działek 10-826, 10-836/2, 10-836/1

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (tel. 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Olga Stolarska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

            

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 16.05.2024 13:58:31
Data publikacji informacji: 16.05.2024 13:58:04 - 31.05.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024 13:58:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.05.2024 13:58:31 Janina Bęć strona została dodana