Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

burmistrza miasta mława

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że dnia 16.04.2024, wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek strony: 

 

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

przebudowie oświetleniowej sieci kablowej nn

 

na nieruchomości położonej w Mławie: rejon ul. Ordona

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:10-192/3, 10-193/5, 10-193/6, 10-193/12, 10-193/21, 
10-193/39, 10-193/64, 10-210/3, 10-210/4, 10-210/6, 10-210/11, 10-211/9

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (tel. 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Olga Stolarska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

            

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 17.04.2024 15:00:03
Data publikacji informacji: 17.04.2024 14:59:02 - 01.06.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2024 15:00:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.04.2024 15:00:03 Janina Bęć strona została dodana