Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

burmistrza miasta mława

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że dnia 24.10.2023, wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek strony:

 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mławie

06-500 Mława, ul. Płocka 106

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

budowie stacji uzdatniania wody (SUW)

 

na nieruchomości położonej w Mławie: ul. Studzieniec

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:  11-503/1, 11-503/3, 11-503/4, 11-503/5

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (tel. 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Olga Stolarska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

           

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 24.10.2023 13:57:12
Data publikacji informacji: 24.10.2023 13:56:51 - 09.12.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
24.10.2023 13:57:12 Janina Bęć strona została dodana