Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

burmistrza miasta mława

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że dnia 05.09.2023, wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek strony:

 

Energa Green Development Sp z o.o.

80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:

 

budowa linii kablowej SN i kanalizacji OPTO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

na nieruchomości położonej w Mławie: rejon ul. Krajewo i ul. Studzieniec

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:  13-114, 13-115, 13-42, 13-57/2, 13-57/1, 13-90, 13-43, 11-387/1

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (tel. 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Olga Stolarska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

           

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 07.09.2023 14:49:49
Data publikacji informacji: 07.09.2023 14:49:03 - 22.09.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
07.09.2023 14:49:49 Janina Bęć strona została dodana