BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

burmistrza miasta mława

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że dnia 02.11.2022r., wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek:

 

Energa Operator S. A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

linii kablowych nn-0,4 kV wraz z zabudową złączy

oraz słupa i przewodów linii napowietrznej nn 0,4kV

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Studzieniec/ ul. Podborna

 

oznaczonym numerami ewid.: 11-387/1, 11-387/2, 11-411/1, 11-412, 11-413/1, 11-413/2,
11-415/8, 11-415/7, 11-448, 11-452/1, 11-414/3

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Aneta Drybczewska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 16.11.2022 11:09:19
Data publikacji informacji: 16.11.2022 11:08:28 - 01.12.2022 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2022 11:09:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.11.2022 11:09:19 Janina Bęć strona została dodana