BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że dnia 06.07.2022r., wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek:

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

sieci gazowej średniego ciśnienia

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Abpa Antoniego Nowowiejskiego

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-2070, 11-288/10, 11-288/12, 11-288/13,
11-288/8, 11-288/7, 11-290/1, 11-291/5,
11-291/7, 11-292/4, 11-323

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 29.07.2022 13:32:33
Data publikacji informacji: 29.07.2022 13:30:19 - 13.08.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2022 13:32:33
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
29.07.2022 13:32:33 Janina Bęć strona została dodana