BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława dot. polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Ponowa

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), w związku z informacją nadesłaną w dniu 12.09.2022 r.,o planowanych polowaniach zbiorowym przez Koło Łowieckie „Ponowa” w Mławie

zawiadamiam,
że na terenie całego obwodu łowieckiego 49 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Ponowa z siedzibą przy ulicy Olsztyńskiej 1, 06-500 Mława.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ponowa” w Mławie w sezonie 2022-2023
Miejsce zbiórki – Leśniczówka Łomia

 1. data polowania: 9 października 2022 r., godzina 8.00
 2. data polowania: 23 października 2022 r., godzina 8.00
 3. data polowania: 5 listopada 2022 r., godzina 8.00
 4. data polowania: 20 listopada 2022 r., godzina 8.00
 5. data polowania: 4 grudnia 2022 r., godzina 8.00.
 6. data polowania: 17 grudnia 2022 r., godzina 8.00.
 7. data polowania: 8 stycznia 2023 r., godzina 8.00
 8. data polowania: 22 stycznia 2023 r., godzina 8.00
 9. data polowania: 5 lutego 2023 r., godzina 8.00
 10. data polowania: 19 lutego 2023 r., godzina 8.00
 11. data polowania: 5 marca 2023 r., godzina 8.00
 12. data polowania: 18 marca 2023 r., godzina 8.00

Ponadto informuję, że:

 • Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta Mława. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
 • Burmistrz Miasta Mława zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
 • Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
 • Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 16.09.2022 14:43:06
Data publikacji informacji: 16.09.2022 14:35:41 - 16.10.2022 14:35:41
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2022 14:49:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.09.2022 14:49:31 Grzegorz Malon edycja strony
16.09.2022 14:43:06 Grzegorz Malon strona została dodana