BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

20 września 2021 r.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława zarządza konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok.

Czas rozpoczęcia: 20 września  2021 r.
Czas zakończenia: 30 września 2021 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 155/2021 z dnia 16 września 2021 r. - w załączeniu.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a)    pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
b)    ankiety wypełnianej przez respondentów;
c)    zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Formularz propozycji zmian w projekcie Programu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2021 z dnia 16 września 2021 r. - w załączeniu.

Propozycje do Programu w formie ankiety stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2021 z dnia 16 września 2021 r. - w załączeniu.

Propozycje zmian w Programie w formie formularza, o którym mowa w ust. 6 oraz w formie ankiety, o której mowa w ust. 7 należy przekazywać:
a)    w wersji elektronicznej na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, bądź poprzez platformę ePUAP,
b)    w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25 - drogą korespondencyjną,
c)    bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Podstawa prawna: Zarządzenie  nr 155/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 20.09.2021 09:12:14
Data publikacji informacji: 20.09.2021 09:08:02
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2021 09:54:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
27.10.2021 09:54:46 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2021 09:29:16 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2021 09:28:02 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2021 09:25:52 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2021 09:23:41 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2021 09:22:58 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
20.09.2021 09:12:14 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana