Informacja o planowanym zgromadzeniu „Marsz dla Życia i Rodziny” pod hasłem „Polska rodziną silna” | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Informacja o planowanym zgromadzeniu „Marsz dla Życia i Rodziny” pod hasłem „Polska rodziną silna”

Zgodnie z  art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408) Burmistrz Miasta Mława informuje o planowanym zgromadzeniu.
Zgodnie z pismem z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Mława) zgromadzenie „Marszu dla Życia i Rodziny” pod hasłem „Polska rodziną silna” odbędzie się z kościoła Ducha Swiętego   w parafii Matki Bożej Królowej Polski,  ulicami: przez osiedle Książąt Mazowieckich, ul. Sienkiewicza, ul. Lelewela, ul. Kopernika w dniu 17 czerwca  2018 r.  w godzinach 13.00 – 14.00.
Cel zgromadzenia: Marsze dla Życia i Rodziny służą publicznemu wyrażeniu przywiązaniu do rodziny zbudowanej na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny. Są też wydarzeniami, które służą publicznemu ukazaniu wartości i piękna życia ludzkiego, a także jego obronie i głoszeniu niepodważalnej wartości. Marsze są miejscem spotkań rodzin oraz tych wszystkich, którzy w silnej rodzinie, zbudowanej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, widzą gwarancję rozwoju Polski.
Informacje o środkach służących pokojowemu przebiegowi marszu: nad sprawnym przebiegiem Marszu czuwać będą harcerze z drużyny ZHR działającej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski.
Organizator zgromadzenia:  Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny przy Parafii Świętej Rodziny w Mławie, ul. Wyszyńskiego 2.
Przewodniczący zgromadzenia: Maria Marzena Chodubska.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzena Lipińska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018 15:07:59
Data publikacji informacji: 23.05.2018 15:06:28
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
16.05.2019 11:39:16 Krzysztof Wesołowski edycja strony
16.05.2019 11:38:21 Krzysztof Wesołowski edycja strony
16.05.2019 11:22:09 Krzysztof Wesołowski edycja strony
23.05.2018 15:07:59 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana