BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MŁAWA VI kadencji

Na podstawie Rozdziału 5 § 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mława
stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XV/240/2020 Rady Miasta Mława z dnia 14 marca 2020 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Mława i nadania jej statutu ze zmianami 

zwołuję

II SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MŁAWA VI kadencji

która odbędzie się 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 14.30
w sali w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13

PORZĄDEK OBRAD

1.    Otwarcie obrad Młodzieżowej Rady Miasta Mława przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Mława;
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad, zgodnie z listą obecności;
3.    Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2023 r.;
4.    Wybór Komisji Rewizyjnej; 
5.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do projektu „Mazowsze dla młodzieży” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad pod nazwą „Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą”;
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta Mława o wskazanie  miejsca spotkań radnych Młodzieżowej Rady Miasta Mława; 
7.    Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Mława na lata 2024 – 2025;
8.    Informacja o przyjęciu na sesji Rady Miasta Mława uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Mława i nadania jej statutu oraz uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Mława VI kadencji;
9.    Informacja z przebiegu akcji zbiórki karmy w szkołach dla zwierząt ze Schroniska bezdomnych zwierząt w Pawłowie; 
10.    Informacja dotycząca zgłoszenia Młodzieżowej Rady Miasta Mława  na szkolenie w ramach projektu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych pod nazwą Akademia Młodego Aktywisty;
11.    Omówienie udziału radnych przy współorganizacji Jarmarku bożonarodzeniowego (Miejski Dom Kultury w Mławie) oraz w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (sztab zarejestrowany przy Urzędzie  Miasta Mława); 
12.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania;
13.    Zamknięcie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Anna Pawłowska
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Mława

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2023 08:26:59
Data publikacji informacji: 17.11.2023 08:25:16
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2023 08:26:59
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.11.2023 08:26:59 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana