Burmistrz Miasta Mława zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac

Burmistrz Miasta Mława zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3 postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnej sieci cieplnej łączącej nowe źródło ciepła przy ul. Płockiej z istniejącą kotłownią węglową przy ul. Powstańców Styczniowych 3 na działkach o nr ewid. 10-248/3,10-267/1, 10-315, 10-380/2, 10-433, 10-534/4, 10-581/1,10-581/3,10-581/4, 10-581/5,10-571/11, 10-571/12, 10-627/2, 10-627/1 obręb 10 Miasto Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Bielska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2024 10:11:16
Data publikacji informacji: 21.03.2024 10:09:37
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2024 10:11:16
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.03.2024 10:11:16 Magdalena Bielska strona została dodana