BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji oraz o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póżn. zm.) zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 7.03.2022 r. decyzji Burmistrz Miasta Mława znak: WGK.6220.2.2020.EM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz dwóch myjni samochodowych w Mławie przy ul. Grzebskiego, na działkach oznaczonych nr ew. 715, 716/2, 747/4.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 08.03.2022 14:09:22
Data publikacji informacji: 08.03.2022 14:02:32
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2022 14:09:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.03.2022 14:09:22 Grzegorz Malon strona została dodana