Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

 

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Rodzaje zadań 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2023 roku są następujące zadania:
1. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu osób z niepełnosprawnością – organizowanie imprez integracyjnych – kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych;
2. Realizacja programów edukacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością;
3. Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością;
4. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do 22 czerwca 2023 r. (czwartek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2023r. (piątek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2022 r. – 19 000,00 zł. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl).

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 13:54:02
Data publikacji informacji: 31.05.2023 13:53:30
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
31.05.2023 14:40:49 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
31.05.2023 13:54:02 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana