Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r. oraz zaprasza do składania ofert. 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2024 roku następujące zadanie:

organizowanie aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Miasta Mława,  w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią, w formach wyjazdowych, stacjonarnych, kolonii, biwaku, wycieczki, obozu, półkolonii, celem:
a)    promocji zdrowego, aktywnego stylu życia;
b)    zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
c)    nauki umiejętności społecznych chroniących przed uzależnieniami.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych 00/100) 

Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. Poz. 452).

Termin składania ofert: do 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 16 grudnia 2024 r. (poniedziałek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2023 r. – 0,00 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl) 

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej.  

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 45/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 01.03.2024 11:21:16
Data publikacji informacji: 01.03.2024 11:20:39
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 11:21:16
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
01.03.2024 11:21:16 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana